Geschiedenis van ’t Klooster

Op de plek waar boerin Anita Bouman-van der Spek kaas en karnemelk verkoopt, werd in het jaar 1419 het klooster Emmaüs gesticht door monniken van de derde orde van Sint-Franciscus. Het huis dat zij aan de Spieringstraat in Gouda bewoonden, was te klein. Zij kregen van Jan de bastaard van Blois „oorloff ende consent te wonen in sijn heerlickye van Stein om te funderen ende op te rechten een clooster van geestelicke persoonen ter eeren ende te loven Gods ende om der zielen salicheit.”

Erasmus verbleef er van 1488 tot 1493. Het klooster werd in 1549 door brand verwoest. Met de stenen van het afgebrande klooster werd de hofstede Kloosterstein gebouwd. Toen die in 1900 afbrandde, verrees er in 1903 de huidige kaas­boerderij ’t Klooster.

Marcel van Dasselaar, lid van de archeologische vereniging Golda, zegt dat de enige afbeelding uit 1520 dateert. „In de jaren dertig van de vorige eeuw heeft de Goudse historicus J. H. Carlier onderzoek gedaan en een overzichtskaart van het terrein gemaakt.” Zo liggen de funderingen en restanten al eeuwenlang verborgen in de bodem. Maar Van Dasselaar weet de plekken wel te vinden. In het gras naast de oprijlaan bijvoorbeeld, waar stukken bentheimersteen zijn gevonden. Van deze steensoort is de Goudse Janskerk ook gebouwd, licht hij toe. „Waarschijnlijk is dit onderdeel geweest van het poortgebouw, de toegang tot het klooster. Langs het water, tot aan de dijk, heeft waarschijnlijk een muur gelopen.”

Klooster-Emmaus-Stein2